Informatives für den Heimat- und Familienforscher - © 2019

Home

Impressum

Verschiedenes

Adreßbuchsammlung  1858 - 1942

Site-Search

Gästebuch

DE

LT

EN

Försterei

Tauerlauken

Mellneraggen

Sandkrug

Nördliches Memel

Industrie-Gebiet

Neustadt

Altstadt

SchmelzDie folgende Bilderzusammenstellung "damals - heute" ist von ...
The following set of images "once - now" was created by ...
Nuotraukų seką "tada - dabar" pateikė ...

©Aivaras Kurskis 

1 ... 10
© Aivaras Kurskis 
01.
Įėjimas į celiuliozės fabriką dabar priklauso laivybos bendrovei "BEGA".
Entrance to the cellulose factory, now property of stevedoring company "BEGA".


© Aivaras Kurskis 
02.
Viešbutis "Deutsches Haus" (Vokiečių namas) Friedricho turgaus (dabar žinomo kaip "senasis turgus") gale.
The "Deutsches Haus" (German house) hotel, at the back of the Friedrichsmarkt (Friedrich's market), now known as "old market".


© Aivaras Kurskis 
03.
Įvažiavimas į senamiestį, F. Wilhelmo gatvė, dabar Tiltų gatvė, dešinėj reformatų bažnyčia, vietoj kurios dabar stovi sovietinis pastatas.
Entrance to the old town, "Friedrich-Wilhelm-Str.", now "Tiltų gatvė" (Bridge street). On the right the Reformed Church, where a soviet building now stands.


© Aivaras Kurskis 
04.
Wilhelmo ir Turgaus gatvių sankryža, žiūrint į biržos pusę, karo metu. Šioje sankryžoje iš visų keturių pusių esantys pastatai buvo panašūs, su frontonais žiūrinčiais į sankryžos centrą, dabar iš jų išlikę tik du.
Crossroad Friedrich-Wilhelm- with Market Street, viewing direction "Börse" (commercial center). At this crossroad were four similar looking corner houses, only two of them remained.


© Aivaras Kurskis 
05.
Ta pati sankryža, žiūrint iš kitos pusės. Dešinėj esantis pastatas dabar modernizuotas pagal sovietinius skonio standartus.
The same crossroad, view to the other side. The building on the right was modernized by the soviet taste standards.


© Aivaras Kurskis 
06.
Vėl ta pati sankryža, dabar žiūrint iš teatro aikštės pusės, dešinėj šv. Jono bažnyčia.
Again, the same crossroad, now looking from the theater square`s side. On the right - St. Johan`s church.


© Aivaras Kurskis 
07.
Šv. Jono bažnyčia buvo aukščiausia Klaipėdoj, dabar čia tuščia vieta.
St. Johan`s church was the tallest in Memel, now it`s an empty place.


© Aivaras Kurskis 
08.
Kadaise miestą-tvirtovę juosusio gynybinio pylimo liekana, dabar žinoma kaip Jono kalnelis.
The remains of the defense embankment, which once protected the fortress-town, now this place is known as the Johans hill.


© Aivaras Kurskis 
09.
Turgaus gatvė.
The Market Street, viewing direction north-east.


© Aivaras Kurskis 
10.
Turgaus gatvė, viešbutis "Berliner Hof", dabar sovietizuotas.
Market Street, the "Berliner Hof" hotel is sovietized now.
1 ... 10