Informatives für den Heimat- und Familienforscher - © 2019

Home

Impressum

Verschiedenes

Adreßbuchsammlung  1858 - 1942

Site-Search

Gästebuch

DE

LT

EN

Försterei

Tauerlauken

Mellneraggen

Sandkrug

Nördliches Memel

Industrie-Gebiet

Neustadt

Altstadt

Schmelz


41 ... 50
© Aivaras Kurskis 
41.
Gyvenamas namas prie Luizės gimnazijos.
A house near Luise gymnasium.


© Aivaras Kurskis 
42.
Luizės gimnazija.
The "Luisengymnasium" (a further secondary school).


© Aivaras Kurskis 
43.
Minėtoji trikampė sankryža buvo viena iš gražesnių miesto vietų, dabar vietoj biržos gatvės ir kairėj esančių pastatų - Atgimimo (Lenino) aikštė. Išliko Viktorijos viešbutis (su labai tolima istorija) ir naujoji miesto kaupiamoji kasa.
The former "Alexanderplatz" (later "Adolf-Hitler-Platz") was one of the more attractive places of town. Now in place of the "Börsenstrasse" and its buildings on the left, is the location of the "Atgimimo aikstė" ((Lenins) Rebirth Square). The "Victoria-Hotel" as well as the new city's "Sparkasse" (savings bank) survived.


© Aivaras Kurskis 
44.
Dabar vietoj trikampės aikštės, paprasta sankryža, jungianti H. Manto gatvę tiesiogiai su biržos tiltu.
Now in place of the triangle square, an average crossroad, connecting H. Manto street directly with the Börsen bridge.


© Aivaras Kurskis 
45.
Vaizdas pasikeitęs neatpažystamai.
The view is unrecognizable.


© Aivaras Kurskis 
46.
Laikrodžių muziejus.
The Clock and Watch Museum.


© Aivaras Kurskis 
47.
Pastatas H. Manto gatvėj, stipriai pasikeitęs.
A building in H. Manto St., modified.


© Aivaras Kurskis 
48.

Gerlachsche Villa, Libauer Str. 6., now Simonaitytės library in the H. Manto gatvė.


© Aivaras Kurskis 
49.
Susovietintas pastatas H. Manto g.
A sovietized building in H. Manto St.


© Aivaras Kurskis 
50.
Senelių namai, dabar Lietuvos kariuomenės būstinė.
Old folks home, now a military base.
41 ... 50