Informatives für den Heimat- und Familienforscher - © 2019

Home

Impressum

Verschiedenes

Adreßbuchsammlung  1858 - 1942

Site-Search

Gästebuch

DE

LT

EN

Försterei

Tauerlauken

Mellneraggen

Sandkrug

Nördliches Memel

Industrie-Gebiet

Neustadt

Altstadt

Schmelz


31 ... 40
© Aivaras Kurskis 
31.
Miesto birža ir senasis paštas, per karą viskas buvo sunaikinta.
The towns "Börse" and old post office, all was lost during the war.


© Aivaras Kurskis 
32.
Miesto birža ir senasis paštas, per karą viskas buvo sunaikinta.
The towns "Börse" and old post office, view from upstream of the bridge.


© Aivaras Kurskis 
33.

At that time, sailing ships almost exclusively mastered the appearance of the port and the Dange river.


© Aivaras Kurskis 
34.
Miesto kaupiamoji kasa, prie biržos tilto.
The towns "Sparkasse" (savings bank) near the "Börsenbrücke" (Börsen bridge).


© Aivaras Kurskis 
35.
Biržos tiltas anksčiau eidavo tiesiai, senamiesčio atžvilgiu, nuo jo eidavo biržos gatvė, kuri posūkiu į dešine; susijungdavo į trikampe; sankryžą (Adolf Hitler platz) su Aleksandro (Liepų) ir Liepojos (H. Manto) gatvėmis. Per karą viskas buvo sunaikinta, tad po karo buvo kirstas kampas ir Tiltų gatvė sujungta tiesiogiai su Manto gatvė
The bridge continued previously in line from the "Friedr.-Wilh.-St.", and the Boersen Street run bowed merging with the triangle crossroad "Adolf-Hitler-Platz". This part of town was completely destroyed during the war. Now the bridge lengthens the Tiltų gatvė (the former Friedr.-Wilh.-St.) slightly kinked, and connects directly to the H. Manto street.


© Aivaras Kurskis 
36.

The good old tram which later was replaced by busses in front of the city hall in the "Luisenstraße".


© Aivaras Kurskis 
37.
Už magistratūros buvo miesto gaisrinė, kur dabar stovi Lenino aikštės viešbutis.
Behind the city hall was the location of the town's fire department, where the hotel "KLAIPĖDA" now stands.


© Aivaras Kurskis 
38.
Meyhoeferio daugiaaukštis, pirmasis Klaipėdoj su liftu.
Meyhoefer`s multi-storey building, the first one in Memel to have an elevator.


© Aivaras Kurskis 
39.
Dešinėj esantis pastatas dabar Karlskronos aikštė, kiti du raudonų plytų sandėliai išsilaikė puikiai, bet kažkas pastatė didelę skardinę tarp jų.
In place of the building on the right is Karlskrone square now, the other two red warehouses survived, unfortunately, someone built a big tasteless tin box between them.


© Aivaras Kurskis 
40.
Apygardos teismas, dabar vyriausias policijos komisariatas.
The district court, now the head police commissariat.
31 ... 40